Νομική Βιβλιοθήκη

Recent changes

Term Last change date
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2022-02-15 08:43:00
Χορτόφυτη έκταση (UF) 2022-01-21 09:50:43
Προστασία επενδυτικού κοινού 2018-09-03 19:56:50
Εξουσιοδότηση υπογραφής (UF) 2018-08-03 08:38:34
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 2018-08-03 08:31:46
Νομαρχίες 2018-08-02 18:22:18
Επισκέπτες υγείας 2018-08-02 15:13:12
Μεταβίβαση αρμοδιότητας (UF) 2018-08-01 19:43:28
Ωράριο λειτουργίας 2018-08-01 18:41:11
Εργάτες γης (UF) 2018-08-01 18:03:47
Περιστασιακά απασχολούμενοι 2018-08-01 17:59:12
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (UF) 2018-07-31 13:48:02
Εποχική απασχόληση 2018-07-31 13:39:11
Αποτελέσματα αναίρεσης (UF) 2018-07-31 13:16:47
Αναιτιώδης δικαιοπραξία (UF) 2018-07-31 08:35:09
Αιτιώδης δικαιοπραξία (UF) 2018-07-31 08:34:56
Γραμματέας (UF) 2018-07-30 18:56:07
Γραμματεία 2018-07-30 18:55:56
Μεταβατικές διατάξεις (UF) 2018-07-30 18:31:59
Διοίκηση αλλοτρίων 2018-07-30 17:47:49
Αδικαιολόγητος πλουτισμός 2018-07-30 17:47:10
Αιτία λήξασα - μη επακολουθήσασα 2018-07-30 17:47:10
Αιτία παράνομη - ανήθικη 2018-07-30 17:47:10
Ευθύνη λήπτη 2018-07-30 17:47:10
Ενεργειακή απόδοση 2018-07-30 10:08:25
Έκταση εφαρμογής (UF) 2018-07-27 17:40:13
Διαφέρον (UF) 2018-07-27 17:33:29
Αποθετική ζημία (UF) 2018-07-27 17:33:29
Αρνητικό διαφέρον (UF) 2018-07-27 17:33:29
Θετική ζημία (UF) 2018-07-27 17:33:29
Διαφέρον εμπιστοσύνης (UF) 2018-07-27 17:33:29
Συμβολαιογραφικά έγγραφα 2018-07-27 17:17:58
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 2018-07-27 17:17:01
Ορισμοί 2018-07-27 17:17:01
Πεδίο εφαρμογής 2018-07-27 17:17:01
Πετρελαιοειδή 2018-07-27 12:43:00
Κήρυξη απαλλοτρίωσης 2018-07-26 15:56:07
ΤΑΞΥ (UF) 2018-07-26 15:29:52
Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων 2018-07-26 15:29:34
ΕΤΕΑΕΠ (UF) 2018-07-26 10:04:42
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 2018-07-26 10:04:22
Ρυμοτομικά σχέδια 2018-07-25 18:54:58
Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας 2018-07-25 16:57:18
Κέντρα απεξάρτησης 2018-07-25 16:27:58
Προκαταρκτική εξέταση 2018-07-25 12:54:35
Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ 2018-07-25 08:41:22
Υπουργείο Αιγαίου 2018-07-25 08:41:22
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης 2018-07-25 08:41:22
Énergie hydroélectrique 2018-07-25 04:41:45
Énergie géothermique 2018-07-25 04:39:33