Νομική Βιβλιοθήκη

Νομική Βιβλιοθήκη / Daphne Kyriaki-Manessi

URI
http://ithaki.lb.teiath.gr/tematres/vocab/
Language
el
Contact mail
Date of creation
06/06/2017
Last change date
03/09/2018
Keywords
Νομική ορολογία, Θησαυροί, Legal terminology, Legal Thesauri,
Language type
Controlled vocabulary
Scope
Σκοπός του Θησαυρού είναι η συγκέντρωση, δόμηση και τυποποίηση με εθνικά και διεθνή εργαλεία της ορολογίας που χρησιμοποιεί η Νομική Βιβλιοθήκη για τη διαχείριση των βάσεων νομικού περιεχομένου που διαθέτει.
Terms
4390 Show recent changes
Relations between terms
384
Non-preferred terms
1122
Scope note
19
Cataloger's note
1
Private note
17
SPARQL endpoint
http://ithaki.lb.teiath.gr/tematres/vocab/sparql.php
API
http://ithaki.lb.teiath.gr/tematres/vocab/services.php
Powered by
TemaTres 2.2